MESK

Medicinarspexet Umeå

Styrelsen 2016/2017

Ordförande Sofia Möckelind
Vice Ordförande
Sekreterare Patricia Anderson
Kassör
Ledamot

Kontakta oss:
Medicinarspexet
c/o Umeå Medicinska Studentkår
Kårhuset Villan
Klintvägen 55
907 37 UMEÅ

mesk.styrelsen@gmail.com

Frågor angående produktionen/föreställningarna?

mesk.producent@gmail.com

Frågor angående hemsidan?

mesk.hemsidan@gmail.com