MESK

Medicinarspexet Umeå

Styrelsen 2019/2020

Ordförande: Hanna Nikkarinen
Vice Ordförande: Emma Bouw
Sekreterare: Gustav Wessberg
Kassör: Torbjörn Lindberg
Ledamot: Martin Granestrand
Ledamot: Maria Nyberg
Ledamot: Vera Elm

Organisationsnummer:

802464-2970

Postadress:
Medicinarspexet
c/o Umeå Medicinska Studentkår
Kårhuset Villan
Klintvägen 55
907 37 UMEÅ

mesk.styrelsen@gmail.com

Frågor angående produktionen/föreställningarna?

mesk.producent@gmail.com

Frågor angående hemsidan?

mesk.hemsidan@gmail.com