MESK

Medicinarspexet Umeå

MESKs Historia

Medicinarspexet MESK är det äldsta spexet vid Umeå Universitet. Från början var spexet en del av medicinska föreningen och hette då Medicinska Föreningens Spexkommité (därav MESK). Sedermera  gick spexet och medicinska föreningen skiljde vägar och spexet bildade en egen förening. Vid denna tidpunkten var spexet mest känt som Medicinarspexet MESK och det var inte längre så många som visste vad förkortningen MESK egentligen stod för. Detta medförde en diskussion i föreningen och ett namnbyte blev aktuellt och sedan årsmötet 2017 heter föreningen kort och gott Medicinarspexet MESK.

MESK följer den lundensiska spextraditionen med orimmade spex och har ett förhållandevis modernt musikval. Spexet tar också gärna emot omstarter efter publikens tycke, både traditionella sådana med omtag av samma scen, men också improviserade omstarter som ”på tyska”, ”baklänges”, ”slow motion” och ”musikal” vilket gör att ingen föreställning blir exakt lik någon annan, trots samma manus.

Den första föreställningen Aladdin sattes upp 1983 och har följts av nya spex varje hösttermin. Från 1995 och fram till 2014 sattes föreställningarna upp på Sagateatern i Umeå. Hösten 2015 blev spexet tvunget att byta scen då Sagateatern fått domen över sig att rivas, till många spexares sorg. Istället hamnade spexet på nybyggda Vävenscenen och där har föreställningarna hållits sedan dess. Föreningens aktiva bestod från början endast av medlemmar i Umeå Medicinska Studentkår, dvs de som studerar läkare, biomedicin, sjuksköterska, arbetsterapeut, logoped samt övriga program under Medicinska Fakulteten men sedan 2012 är alla studenter välkomna att delta i produktionerna. Spexet har dock behållt sin medicinska prägel och tradition genom diverse skämt ämnade för de med medicinskt kunnande etc.

MESK ses ofta representerat av en liten filur som kallas för Kuno och han har, tillsammans med kapten tentaångest, blivit MESKs lilla maskot. Kuno finns också som medalj och är mycket eftertraktad av MESKs medlemmar då den endast tilldelas de spexare som gjort fyra produktioner med spexet vilket gör att den bärs med stolthet av de som fått en.

RIKTIGT STOR Kuno

                      Kuno

<<Spex